College

College

 • Dr. Laurens de Graaf

  Functie: burgemeester 

  Telefoonnummer: 0348 - 559955

  E-mail adres:laurens.de.graaf@lopik.nl

  Taken: Openbare orde & veiligheid | Algemene bestuurlijke zaken (lokaal en regionaal) | Democratische ontwikkeling en burgerschap | Dienstverlening | Communicatie | Personeel en organisatie | Burgerzaken |

 • Gerrit Spelt

  Functie: Wethouder

  Adres: Kapitein van Zijllaan 93, 3405 AB Benschop

  Telefoonnummer: 0348-559955

  E-mail adres: Gerrit.spelt@Lopik.nl

  Taken1e locoburgemeester, Natuur, milieu en monumentenzorg: Afvalverwijdering, Milieu, Natuur en landschap. Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting: Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Volkshuisvesting. Beheer en vastgoed: Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen. Middelen: Financiën, Informatiebeleid en automatisering

  Twitter
 • Johan van Everdingen

  Functie: Wethouder

  Partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

  Adres: Bovenmonde 22, 3434GV Nieuwegein

  Telefoonnummer: 0348-559955

  E-mail adres: Johan.van.Everdingen@Lopik.nl

  Taken2e locoburgemeester, Economische aangelegenheden en recreatie: Economische zaken. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur: Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang, Welzijn, Sport, Cultuur en bibliotheek, Exploitatie gemeentelijk vastgoed, Sociaal domein: Gezondheidszorg, WMO en AWBZ, Jeugd(zorg), Sociale zaken, participatie en WSW, Openbaar- en doelgroepenvervoer.

  Twitter
 • Hans Capel

  Functie: Gemeentesecretaris

  Telefoonnummer: 0348 559955

  E-mail adresHans.Capel@lopik.nl

Bron Website gemeente Lopik via: http://www.lopik.nl/politiek-organisatie/college_41354/