Standpunten

Standpunten

Bibliotheken

Laatst gewijzigd op: 14-01-14

Bibliotheken zijn o.a. van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor iedereen. De bibliotheek staat, ook landelijk, meer en meer onder druk. Sluiting van de huidige 2 vestigingen en 3 wisselcollecties moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast kunnen, door de extra inzet van vrijwilligers, de openingsuren worden uitgebreid.