Waar we voor staan

De ChristenUnie staat voor:

Het waarborgen van de leefbaarheid in elke kern van onze gemeente:

 • Behoud van dorps- of buurthuizen en scholen in de kernen
 • Zorg voor een goede leefomgeving (tegen verpaupering, voor veiligheid)
 • Stimuleren generatie breed wonen
 • Rust op zondag

Goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen:

 • Ouderenzorg
 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Opvang vluchtelingen / status houders
 • Recht op identiteitsgebonden (jeugd)zorg
 • Kindwelzijn en echtscheidingspreventie
 • Goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen

Behoud van het landelijke karakter:

 • Duurzaamheid, op weg naar een energieneutraal Lopik
 • Steun voor agrarische ondernemers die zich (duurzaam) willen blijven ontwikkelen 
 • Goed beleid indien herbestemming van agrarische gebouwen noodzakelijk is