Raadsleden

Fractie ChristenUnie SGP Lopik

 • #1 Arie Schep (Fractievoorzitter)

  In 1969 in Benschop geboren, getrouwd met een Benschopse en wonend in Benschop met onze vier kinderen. Dan weet je hoe belangrijk het is om lokaal, met elkaar zaken te regelen. En om vanuit je geloof iets voor anderen te mogen betekenen. 
  Een groot deel van mijn leven ben ik al met financiën bezig. In mijn werk als accountant, maar ook in de lokale omgeving voor de voetbalvereniging, scholen en kerk. Mijn drijfveer is om lokaal, samen met anderen iets moois te realiseren. Daar blijf ik voor gaan, want hoe korter de lijnen, hoe beter het is voor de inwoner.   

 • #2 Simon Hoogendoorn

  Mijn naam is Simon Hoogendoorn, in 19XX in Lopik geboren, getrouwd met Ellen, vader van drie zonen. In het dagelijks leven ben ik als Supply Chain Manager werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie.Vier jaar geleden ben ik als commissielid gestart, sinds anderhalf jaar mag ik raadslid zijn.

  Vanuit mijn persoonlijke gezinssituatie ligt mijn hart bij het sociaal domein. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en indien nodig de ondersteuning en de zorg krijgt die noodzakelijk is, toegankelijk en laagdrempelig.

  In de overtuiging dat het goed is om alles rondom zorg en preventie zo dicht mogelijk bij onze inwoners te organiseren staat er deze verkiezingen veel op het spel! Ik hoop dat wij, als ChristenUnie-SGP fractie, vorm kunnen blijven geven aan de identiteit, leefbaarheid en de zorg in een zelfstandige gemeente Lopik.

 • #3 Maarten de Heer

  Mijn naam is Maarten de Heer, in Polsbroek geboren wonend aan de Noordzijdseweg in Polsbroek, getrouwd met Thea, en vader van vijf dochters en twee zoons. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de landbouwmechanisatie als account manager. Hierdoor ben ik veel in gesprek met agrarische ondernemers. De natuur en het landelijke karakter van onze gemeente liggen me na aan het hart.
  In 2019 ben ik aangetreden als commissie lid. 

  Ik wil me in de zelfstandige gemeente Lopik graag inzetten voor veilige buurten, waar we onze inwoners actief betrekken en waar we zuinig zijn op ons polderlandschap. We willen voorkomen dat er kostbare landbouwgrond opgeofferd wordt voor zonnepanelen. Eerst kijken waar energie bespaard kan worden en vervolgens zoveel mogelijk daken benutten voor zonnepanelen en kleine windmolens plaatsen bij bedrijven.

 • #4 Didy Brokking

  Ik ben Didy Brokking-Lekkerkerker, geboren in IJsselstein, getrouwd en moeder van drie inmiddels volwassen kinderen. 
  Sinds 2002 wonen we in de gemeente Lopik en ik voel mij er thuis en ingeburgerd. 
  Mijn werkervaring ligt in de financiële sector en het bedrijfsleven, mijn passie ligt bij de natuur en alles wat groeit en bloeit.
  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 maak ik deel uit van de fractie en de Raad. Na het vertrek van onze fractievoorzitter Bert de Leede heb ik van hem het stokje over genomen in de raadswerkgroep Omgevingswet. Hoewel wij binnen onze fractie geen strakke portefeuille verdeling hanteren heeft ruimtelijke ordening mijn extra aandacht. Balans vinden tussen alle ontwikkelingen en opgaven die wij als gemeente hebben en het behoud van onze agrarische polders en natuur is geen eenvoudige opgave. Daar de juiste afwegingen in maken is een uitdagend proces, temeer omdat we als gemeente daarin ook afhankelijk zijn van private partijen en andere overheidsorganen en wet- en regelgeving.

 • #5 Ad de Korte

  In 1954 in Oudewater geboren, getrouwd met Ina en we hebben drie kinderen en tien kleinkinderen. Als gezin zijn we altijd nauw betrokken geweest bij de plaatselijke politiek. Zowel Ina als onze dochter Anne zijn actief geweest, waardoor ik redelijk goed op de hoogte ben van het reilen en zeilen binnen de gemeente Lopik.  Tot mijn pensionering, 1 januari 2022, ben ik actief geweest in het ontwikkelen van nieuwe business in de telecomindustrie.  
  Sinds september 2023 ben ik raadslid. Ik wil me graag inzetten voor de zelfstandigheid van Lopik zodat we als gemeentebestuur dicht bij de burger kunnen blijven. Als kleine zelfstandige gemeente zijn er zeker uitdagingen, zoals de energietransitie en de leefbaarheid van onze kernen. Ik zie het als een uitdaging om als raadslid me hiervoor in te zetten. 

 • #6 Pieter Roelof de Bruijn  

  Ik ben Pieter Roelof de Bruijn, In Lopik geboren en getogen. Na mijn trouwen heb ik enkele jaren ‘op het dorp’ gewoond, maar nu weer in mijn ouderlijk huis aan de Lopikerweg, samen met mijn vrouw en drie kinderen.
  In het dagelijks leven ben ik als ondernemer druk met ons hoveniersbedrijf ‘BuitenStyling’. Ik probeer ook tijd vrij te maken voor mijn hobby’s lezen en het aangespannen rijden met ons paard. Als liefhebber van het Hollandse landschap en geschiedenis, maar ook als ondernemer hoop ik mij vanuit mijn Christelijke visie in te zetten voor de inwoners van Lopik.