Jongeren

Jongeren

Word vandaag nog lid van de ChristenUnie!

Wij vinden het belangrijk dat het geluid van jongeren wordt gehoord in de gemeente Lopik. De eerste stap is gezet met de toetreding van een 22-jarig raadslid voor de ChristenUnie in de Lopikse gemeenteraad. Maar we zijn er nog lang niet! Vind jij het leuk om na te gaan denken over manieren om de jongeren te betrekken bij de Lopikse politiek? Wil jij meedenken over een mogelijke jongerenraad of een jongerendebat? Dat kan! Word lid en raak zo betrokken bij de Lopikse (jongeren)politiek! Kom eens langs bij een van onze fractievergaderingen of neem contact op met Anne de Korte (annedekorte@kpnmail.nl) om zo te kijken welke kansen er voor jou liggen om iets te betekenen voor de Lopikse samenleving!

Als jongere kun je lid worden van de jongerenorganisatie van de ChristenUnie: Perspectief. Een organisatie voor en door jongeren.

Wat krijg je hiervoor terug?
- 5 x per jaar het huisorgaan, de Perspex. Hierdoor blijf je op de hoogte van de politieke ontwikkelingen
- We bieden diverse cursussen, congressen en excursies aan.
- De mogelijkheid om actief met politiek bezig te zijn
- De nieuwsbrief van de ChristenUnie Lopik

Het lidmaatschap kost je maar  € 12,50 per jaar!

Meld je aan via deze link: http://www.perspectief.nu/nl/lidworden en word vandaag nog lid!