Verkiezingsprogramma

ChristenUnie-SGP  

Samen voor een zelfstandig Lopik 

De komende gemeenteraadsperiode (2022-2026) slaan de ChristenUnie en SGP de handen ineen om christelijke politiek een krachtige stem te geven, ook in het bestuurlijke werk van Lopik. Maar ook om gezamenlijk mét onze kiezers in alle kernen van Lopik, ons sterk te maken voor een zelfstandig Lopik.

In 2021 is door een meerderheid van de Raad besloten om de weg in te slaan van bestuurlijke opschaling en te willen fuseren met omliggende gemeentes. ChristenUnie en SGP hebben destijds tegen dit voorstel gestemd en hebben nog steeds het standpunt zelfstandig te willen blijven.

Er zijn geen onomkeerbare stappen gezet, dus op 16 maart bepalen onze inwoners door hun stem of Lopik zelfstandig blijft.

Wij geloven dat dit een tijd is die vraagt om eenheid, verbinding en nabijheid. Opgaan in een groot geheel van meerdere gemeenten draagt hier niet aan bij.

Gemeentelijke herindeling zou noodzakelijk zijn om financiële tekorten op te lossen, wij denken daar anders over. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de gemeenten de komende tijd een financieel tekort verwacht, met name door de hoge kosten van Jeugdzorg. Herindeling met andere gemeenten lost dit probleem niet op. Vanuit de landelijke overheid wordt gewerkt aan herverdeling en financiële aanvulling en is de overheid inmiddels met flinke bedragen (ook voor de toekomst) over de brug gekomen. Bovendien scoort Lopik op financieel gebied in een onlangs uitgevoerde monitor van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een 9. Alle ons omringende gemeentes scoren beduidend lager dan dit fraaie Lopikse financiële rapportcijfer. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat bij fuseren van gemeenten veelal de kosten toenemen en het voorzieningenniveau daalt.

Zijn we echt niet meer in staat om een juiste dienstverlening te leveren, beleid te maken en strategische keuzes te maken? Natuurlijk is de huidige arbeidsmarkt uitdagend, maar ook dat probleem gaat de herindeling niet oplossen! Met een gemotiveerde kern van vaste medewerkers die (lokale) kennis hebben en een flexibele schil van externe medewerkers voor projecten en tijdelijke zaken, gaan wij er vanuit te kunnen leveren wat de inwoners van ons mogen verwachten. Daarbij werken we op deelgebieden samen met andere gemeenten, net als nu al het geval is.

Als zelfstandige gemeente houden we zelf de regie als het onder andere gaat over: 

  • Woningbouw, bouwen aan onze Kernen 
  • Locaties van eventueel te plaatsen windmolens en zonneweides
  • Ruimte om te ondernemen voor agrariërs  
  • Behoud van onze mooie Lopikerwaard  
  • De voorzieningen in onze kernen

Hoe gaat Lopik eruit zien als we omliggende gemeenten hierover laten meebeslissen?

Wij willen de regie over Lopik niet kwijt. U toch ook niet? Stem daarom lijst 2 ChristenUnie-SGP.


Meer weten waar ChristenUnie-SGP voor staat?
Lees ons verkiezingsprogramma.