Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

De eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. 

Op dit moment wordt er nagedacht over het verkiezingsprogramma en onze speerpunten voor de komende raadsperiode. Wilt u hierover meedenken of wilt u een standpunt onder onze aandacht brengen? Neemt u dan contact op met Machteld Zwanenburg, secretaris ChristenUnie wczwanenburg@planet.nl